Μαθηματικά Πληροφορικής

Κωδ.: 
Κ20α
Εξάμηνο: 
6
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα (ΕΥΜ)
K (new pps): 
A
E1: 
Y
Ώρες Θεωρίας: 
4
Ώρες Φροντιστηρίου: 
1
Ώρες Εργαστηρίου: 
0
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: 
Συνιστώμενα Προαπαιτούμενα Μαθήματα : 
Κατεύθυνση: 
Κορμός Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Μέθοδοι αποδείξεων µε έµφαση στην επαγωγή και τη δομική επαγωγή. Διαγωνιοποίηση, εξαντλητική μέθοδος, Αρχή του Περιστερώνα, κατασκευαστικές και υπαρξιακές αποδείξεις. Αριθµητική και Θεωρία Αριθµών: πρώτοι αριθµοί και κρυπτογραφία. Ανάλυση αλγορίθμων και ασυμπτωτική πολυπλοκότητα. Αναδρομικές εξισώσεις. Πιθανοτικές µέθοδοι. Στοιχεία θεωρίας γράφων. Υπολογισιµότητα.