Πτυχιακή Εργασία ΙΙ

Κωδ.: 
Κ28
Εξάμηνο: 
8
Ώρες Θεωρίας: 
0
Ώρες Φροντιστηρίου: 
0
Ώρες Εργαστηρίου: 
0
ΘΠ: 
X
ΥΣ: 
X
ΕΠ: 
X
Κατεύθυνση: 
Κορμός Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών