Κρυπτογραφία

Κωδ.: 
ΘΠ05
Εξάμηνο: 
7
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Προαιρετικά Μαθήματα (ΠΜ)
K (new pps): 
A
B
E1: 
B
E4: 
E
E6: 
E
Ώρες Θεωρίας: 
3
Ώρες Φροντιστηρίου: 
1
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: 
Κατεύθυνση: 
Θεωρητική Πληροφορική

Εισαγωγικά: Στοιχεία θεωρίας  πολυπλοκότητας, αλγεβρικών δομών,  θεωρίας αριθμών, πιθανοτήτων, αλγορίθμων. Έννοια της ασφάλειας, απόκρυψη μηνύματος,  ιδιωτικότητας και πιστότητας. Τυχαίες και ψευδοτυχαίες ακολουθίες ψηφίων.  Μονόδρομες (one-way) συναρτήσεις και συναρτήσεις μυστικά  αναστρέψιμες (trapdoor). Πως μπορεί να βασιστεί η κρυπτογραφία στην παραγοντοποίηση  αριθμών, την εύρεση διακριτών  λογαρίθμων, την αποκωδικοποίηση κωδίκων, την επίλυση συστημάτων πολυωνυμικών  εξισώσεων, την εκτέλεση συνδυαστικής βελτιστοποίησης και άλλα προβλήματα. Κρυπτογραφικά εργαλεία  περιλαμβανομένης της ανταλλαγής  κλειδιού (Diffie Hellman) ηλεκτρονικών υπογραφών (RSA),   κρυπτογράφησης δημόσιου κλειδιού  (ElGamal, Cramer Shoup). Το μοντέλο τυχαίου μαντείου σαν ένας τρόπος για την επιχειρηματολογία  ασφάλειας για κρυπτοσυστήματα. Η μεθοδολογία της  προσομοίωσης σαν τρόπος ορισμού  ασφάλειας κρυπτοσυστημάτων. Εφαρμογές σε point-to-point ασφαλή κανάλια επικοινωνίας, ηλεκτρονικό εμπόριο και χρήμα,  διενέργεια εκλογών, μετάδοση ψηφιακού περιεχομένου διαφόρων ειδών κ.α.