Θεωρία Αριθμών

Κωδ.: 
ΘΠ08
Εξάμηνο: 
6
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Προαιρετικά Μαθήματα (ΠΜ)
K (new pps): 
A
E1: 
E
Ώρες Θεωρίας: 
3
Ώρες Φροντιστηρίου: 
1
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: 
Κατεύθυνση: 
Θεωρητική Πληροφορική

Πρώτοι αριθμοί. Διαιρετότητα. Θεμελιώδες Θεώρημα της Αριθμητικής. Τελειοι αριθμοί. Συναρτήσεις. Ισοδυναμίες. Τετραγωνικά υπόλοιπα. Σύμβολο Legendre. Διοφαντικές Εξισώσεις.