Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων-VHDL

Κωδ.: 
ΥΣ03
Εξάμηνο: 
5
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Προαιρετικά Μαθήματα (ΠΜ)
K (new pps): 
A
B
E3: 
E
E4: 
B
Ώρες Θεωρίας: 
3
Ώρες Εργαστηρίου: 
1
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: 
Συνιστώμενα Προαπαιτούμενα Μαθήματα : 
Κατεύθυνση: 
Υπολογιστικά Συστήματα και Εφαρμογές

Αρχές και πρακτικές ακολουθιακής λογικής σχεδίασης, τεχνολογία, απόδοση, κόστος, δοκιμή, αξιοπιστία και κατανάλωση ισχύος ψηφιακών συστημάτων, αρχιτεκτονική συνόλου εντολών με έμφαση στον MIPS R2000, σχεδίαση ενός κλώνου του RISC επεξεργαστή MIPS R2000, σχεδίαση διόδου δεδομένων πολλών κύκλων, σχεδίαση μονάδας ελέγχου ως μηχανή πεπερασμένων καταστάσεων, τα θεμέλια της γλώσσας περιγραφής υλικού VHDL, επιπρόσθετα πρακτικά θέματα (VHDL test benches).

Εργαστήριο: Σχεδίαση με βάση το σχηματικό και VHDL περιγραφές, σύνθεση, υλοποίηση, προσομοίωση και επαλήθευση ορθής σχεδίασης ενός κλώνου του RISC επεξεργαστή MIPS R2000 για Field Programmable Gate Arrays FPGAs (προγραμματίσιμα στο εργαστήριο VLSI κυκλώματα) με τη χρήση των εργαλείων λογισμικού της XILINX.