Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής

Κωδ.: 
ΥΣ08
Εξάμηνο: 
7
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Προαιρετικά Μαθήματα (ΠΜ)
K (new pps): 
A
E2: 
B
E3: 
B
E5: 
E
E6: 
E
Ώρες Θεωρίας: 
3
Ώρες Φροντιστηρίου: 
1
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: 
Κατεύθυνση: 
Υπολογιστικά Συστήματα και Εφαρμογές

Εισαγωγή στην Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής (ΕΑΜ), χαρακτηριστικά του ανθρώπου που αφορούν την επικοινωνία του με τους υπολογιστές, αισθήσεις και αισθητήρια όργανα, όραση και οπτική αντίληψη, ακοή, κίνηση, ανθρώπινη μνήμη, μνήμη αισθήσεων και μνήμη εργασίας, λειτουργίες μακροπρόθεσμης μνήμης, μεταφορές, χαρακτηριστικά του υπολογιστή που αφορούν την επικοινωνία του με τους ανθρώπους, θέματα της επικοινωνίας των ανθρώπων με τις μηχανές, εργονομία, σχεδίαση διαλόγου, σχεδίαση οθόνης, βασικές αρχές χρηστικότητας που επηρεάζουν την δυνατότητα εκμάθησης, την ευελιξία, και την ευρωστία, κύκλος ανάπτυξης και ζωής λογισμικού επικοινωνίας ανθρώπου-μηχανής, επαναληπτικός σχεδιασμός και πρωτοτυποποίηση, μεθοδολογίες σχεδίασης (πληροφοριακά συστήματα βασισμένα σε θέματα, ανάλυση χώρου σχεδιασμού), ανάλυση απαιτήσεων και καταγραφή προδιαγραφών, οδηγίες και πρότυπα, μηχανική χρηστικότητας, σχεδίαση συστημάτων ΕΑΜ, μοντελοποίηση χρηστών (μοντέλο GOMS και μοντέλο KLM), σχεδιασμός διεπαφών τύπου Παράθυρα-Εικονίδια-Ποντίκια-Επιλογείς (ΠΕΠΕ) και για το Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών, στοιχεία ΗΤΜL, PHP και Javascript, αξιολόγηση συστημάτων, οπτικοποίηση δεδομένων, μελλοντικές τάσεις.