Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Κωδ.: 
Κ32
Εξάμηνο: 
5
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα (ΕΥΜ)
K (new pps): 
B
E6: 
Y
Ώρες Θεωρίας: 
4
Ώρες Φροντιστηρίου: 
0
Ώρες Εργαστηρίου: 
1
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: 
Κατεύθυνση: 
Επικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος

Σήματα διακριτού χρόνου, γραμμικά χρονικά αμετάβλητα συστήματα, συνέλιξη. μετασχηματισμός Ζ, ιδιότητες, συνάρτηση μεταφοράς, ΦΕΦΕ (ΒΙΒΟ) ευστάθεια. Μετασχηματισμός Fourier διακριτών σημάτων. Θεώρημα δειγματοληψίας,  κριτήριο Nyquist. Διακριτός μετασχηματισμός Fourier (DFT), ιδιότητες, κυκλική συνέλιξη, ταχύς μετασχηματισμός Fourier (FFT). Σχήματα υλοποίησης συνάρτησης μεταφοράς: άμεσο, σειριακό και παράλληλα σχήματα υλοποίησης. Σχεδιασμός FIR φίλτρων, γραμμική φάση, ακολουθίες παραθύρωσης. Σχεδιασμός IIR φίλτρων, μετασχηματισμός αμετάβλητης κρουστικής απόκρισης, διγραμμικός μετασχηματισμός,  φίλτρα Butterworth. Αναλογικοί / Ψηφιακοί και Ψηφιακοί /  Αναλογικοί μετατροπείς.