Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων

Κωδ.: 
ΕΠ07
Εξάμηνο: 
6
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Προαιρετικά Μαθήματα (ΠΜ)
K (new pps): 
B
E5: 
B
E6: 
B
Ώρες Θεωρίας: 
3
Ώρες Φροντιστηρίου: 
1
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: 
Κατεύθυνση: 
Επικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος

Τυχαίες διαδικασίες (περιγραφή, στατιστικές μέσες τιμές, ορισμοί). Ανάλυση στοχαστικών σημάτων και συστημάτων στο πεδίο του χρόνου και το πεδίο συχνοτήτων. Παραμετρικά μοντέλα AR, MA, ARMA, φιλτράρισμα, πρόβλεψη και εξομάλυνση.