Ασύρματες Ζεύξεις

Κωδ.: 
ΕΠ13
Εξάμηνο: 
7
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Προαιρετικά Μαθήματα (ΠΜ)
K (new pps): 
B
E5: 
E
Ώρες Θεωρίας: 
3
Ώρες Εργαστηρίου: 
1
Κατεύθυνση: 
Επικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος

Το Η/Μ φάσμα και η διαχείρηση του, μονόδρομες και αμφίδρομες ζεύξεις, εύρος ζώνης και χωρητικότητα, ασύρματα κανάλια, τεχνικές ασύρματης πρόσβασης. Κατάταξη των Ραδιοκυμάτων σύμφωνα με τον μηχανισμο διάδοσης, διάδοση στο ελεύθερο διάστημα, συνάρτηση εξασθένισης, ηλεκτρικές ιδιότητες της επιφάνειας της γης, συντελεστής ανάκλασης, διάδοση επιφανειακών κυμάτων, επίδραση της καμπυλότητας της γης, περίθλαση, επίδραση του ανάγλυφου, ζώνες Fresnel, επίδραση της ατμόσφαιρας, δείκτης διάθλασης, τροποσφαιρική διάδοση, παγίδευση, απορρόφηση των κυμάτων. Σχεδίαση Ραδιοζεύξεων, εμβέλεια και διαθεσιμότητα, ισοζύγιο ισχύος, περιθώριο διαλείψεων, παρεμβολές. Παραδείγματα - Εφαρμογές ασύρματων ζεύξεων σε συστήματα κινητών επικοινωνιών (GSM, DECT, TETRA, UMTS), ασύρματα δίκτυα (IEEE 802.11, HIPERLAN 1&2), σταθερή ασύρματη πρόσβαση, Ραδιοφωνία-Τηλεόραση, κ.ά. Κεραίες (βασικές παράμετροι και εξισώσεις, στοιχειώδες δίπολο, τύποι κεραιών). Εργαλεία προσομοίωσης.