Ανάπτυξη Υλικού-Λογισμικού για Ενσωματωμένα Συστήματα

Κωδ.: 
Κ23δ
Εξάμηνο: 
7
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Project
K (new pps): 
B
Ώρες Θεωρίας: 
1
Ώρες Εργαστηρίου: 
3
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: 
Συνιστώμενα Προαπαιτούμενα Μαθήματα : 
Κατεύθυνση: 
Επικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος

Γιατί τα Ενσωματωμένα Συστήματα (ΕΣ) κερδίζουν συνεχώς έδαφος στη αγορά της πληροφορικής. Πρόοδος των ΕΣ στην Ευρώπη και τον κόσμο. Δομικά στοιχεία ΕΣ: Μικροελεγκτές, μονάδες πνευματικής ιδιοκτησίας (IP cores), συστήματα μνήμης, γέφυρες, περιφερειακά. Τεχνολογίες υλοποίησης ΕΣ.  Συστήματα χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Ανάπτυξη ενσωματωμένου λογισμικού: διεργασίες, χρονοπρογραμματισμός διεργασιών, πυρήνες λειτουργικών συστημάτων πραγματικού χρόνου. Σχεδίαση ενσωματωμένων συστημάτων, ΕΣ με επεξεργαστές γενικού και ειδικού σκοπού στο ίδιο ολοκληρωμένο κύκλωμα (Systems on Chip). Συ-σχεδίαση λογισμικού-υλικού. Τεχνολογίες πρωτοτυποποίησης ΕΣ. Εφαρμογές των ενσωματωμένων συστημάτων στις τηλεπικοινωνίες (ασύρματοι αισθητήρες), την επεξεργασία σημάτων (πχ. έξυπνες κάμερες), τον αυτόματο έλεγχο, την αυτοκινητοβιομηχανία, την βιοιατρική κτλ. Συνιστώμενες γνώσεις: Σχεδίαση ψηφιακών συστημάτων με VHDL. Αρχιτεκτονικές υπολογιστών. Προγραμματισμός σε γλώσσα C.