Συστήματα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών

Κωδ.: 
ΕΠ18
Εξάμηνο: 
8
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Προαιρετικά Μαθήματα (ΠΜ)
K (new pps): 
B
E5: 
B
Ώρες Θεωρίας: 
3
Ώρες Φροντιστηρίου: 
1
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: 
Κατεύθυνση: 
Επικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος

Ιστορική αναδρομή, επαναχρησιμοποίηση συχνοτήτων, αρχές κυψελωτών συστημάτων, τεχνικές ασύρματης πολλαπλής προσπέλασης, εκχώρηση καναλιών, μεταπομπή, παρεμβολές, χωρητικότητα συστήματος, έλεγχος ισχύος. Μοντέλα απωλειών, σκίαση, ισοζύγιο ισχύος, διαλείψεις, τεχνικές αντιμετώπισης διαλείψεων. Συστήματα κινητών επικοινωνιών (GSM, DECT, TETRA, UMTS). Εργαλεία προσομοίωσης.