Διοίκηση Έργων - Τεχνικές Παρουσίασης και Συγγραφής Επιστημονικών Εκθέσεων

Κωδ.: 
ΓΠ05
Εξάμηνο: 
8
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Μαθήματα Γενικής Παιδείας (ΓΠ)
Ώρες Θεωρίας: 
2
Κατεύθυνση: 
Μαθήματα Γενικών Δεξιοτήτων