Μαθηματική Λογική

Κωδ.: 
ΕΛ
Εξάμηνο: 
5
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Ελεύθερα Μαθήματα (ΕΛ)
Κατεύθυνση: 
Ελεύθερα Μαθήματα

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

15101178 MΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ  (5ο εξάμηνο) 7 ECTS

Διδάσκων: Κυρούσης

Προτασιακός Λογισμός-Πρωτοβάθμιες Γλώσσες, Θεωρήματα Πληρότητας και Συμπάγειας των Πρωτοβάθμιων Γλωσσών, Θεωρήματα Lowenheim-Skolem. Στοιχεία Θεωρίας Μοντέλων.

 

Βιβλίο [12405096]: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ, ΤΟΥΡΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λεπτομέρειες

Βιβλίο [32998373]: ΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ, ENDERTON HERBERT Λεπτομέρειες