Στατιστική ΙΙ

Κωδ.: 
ΕΛ
Εξάμηνο: 
6
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Ελεύθερα Μαθήματα (ΕΛ)
Κατεύθυνση: 
Ελεύθερα Μαθήματα

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

15101203 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (6ο εξάμηνο) 7 ECTS

'Έλεγχοι υποθέσεων Απαραμετρική συμπερασματολογία. Γραμμικό μοντέλο. Ανάλυση διασποράς.

 

Βιβλίο [45264]: Εισαγωγή στη Στατιστική ΜΕΡΟΣ ΙΙ, Δαμιανού Χ., Κούτρας Μ.

Βιβλίο [22745]: Εισαγωγή στη στατιστική, Παπαϊωάννου Τάκης, Λουκάς Σωτήρης Β