Εισαγωγή στα Συστήματα Αυτοματισμού

Κωδ.: 
ΕΛ
Εξάμηνο: 
7
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Ελεύθερα Μαθήματα (ΕΛ)
Κατεύθυνση: 
Ελεύθερα Μαθήματα

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

15100194 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ (7ο εξάμηνο) 4 ECTS

Εισαγωγή. Βασικές Έννοιες. Πεδίο Εφαρμογών. Από το πεδίο του χρόνου στο πεδίο της μιγαδικής συχνότητας, μετασχηματισμός Laplace, ιδιότητες και αντίστροφος αυτού. Συνάρτηση μεταφοράς συστήματος, συνέλιξη, εφαρμογές σε κυκλώματα προήγησης/καθυστέρησης φάσης, τελεστικών ενισχυτών, σε απόκριση κυκλωμάτων RC για εισόδους δ(t), βηματική, αναρρίχηση, ημιτονοειδή, πύλη, κυκλώματα RLC. Σφάλματα μόνιμης κατάστασης, συνάρτηση μεταφοράς κλειστού συστήματος μιας εισόδου μιας εξόδου, σταθερές σφάλματος θέσης, ταχύτητας και επιτάχυνσης. Ευστάθεια φραγμένης εισόδου-φραγμένης εξόδου, ευστάθεια ασυμπτωτική, κρίσιμη, αστάθεια συστήματος ανοικτού βρόχου, ανάδραση και πλεονεκτήματά της. Περιγραφή στο χώρο κατάστασης συστημάτων στο πεδίο του χρόνου, συνάρτηση-πίνακας μεταφοράς και εφαρμογές σε κυκλώματα RLC και σε μηχανικά συστήματα, απόκριση των μεταβλητών κατάστασης, εκθετικός πίνακας και Laplace αυτού. Μετατροπή διαφορικής εξίσωσης n-τάξης σε σύστημα, νόρμα πίνακα, ευστάθεια συστημάτων. Ευστάθεια συστήματος μιας εισόδου-μιας εξόδου με ανάδραση, διάγραμμα και κριτήριο Nyquist, Εφαρμογές σε συστήματα διαφόρων τάξεων, συστήματα ελάχιστης φάσης, κριτήριο Routh. Διακριτά συστήματα χρονικά αναλλοίωτα στο χώρο κατάστασης, απόκριση αυτών, ευστάθειά τους, συνδυαστικό εκθετικό σήμα και άλλα βασικά σήματα, μετασχηματισμός z, εφαρμογές. Αρμονική απόκριση, χρονική απόκριση και συσχέτισή τους, διαγράμματα Bode, βασικές αρχές. Περιθώρια κέρδους και φάσης, δίκτυα αντιστάθμισης και διαγράμματα Bode αυτών. Αντιστάθμιση με δίκτυα προήγησης και καθυστέρησης και εφαρμογή. Εισαγωγή στις νέες τεχνικές σχεδίασης, έλεγχος ιδιοτιμών, ανάδραση κατάστασης, αποσύζευξη.

 

Βιβλίο [89835]: ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΤΖΑΦΕΣΤΑΣ Λεπτομέρειες

Βιβλίο [6810]: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΜΟΣ Α:Σ.Α.Ε. ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥ, Π. Ν. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Λεπτομέρειες