Συστήματα Αυτοματισμού

Κωδ.: 
ΕΛ
Εξάμηνο: 
8
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Ελεύθερα Μαθήματα (ΕΛ)
Κατεύθυνση: 
Ελεύθερα Μαθήματα

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

15100194 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ (8ο εξάμηνο) 4 ECTS

Βασικές έννοιες, μετασχηματισμός Laplace, αντίστροφος, εφαρμογές. Συνάρτηση μεταφοράς (του s), ανάδραση, σφάλματα. Εξισώσεις κατάστασης (ηλεκτρικά, μηχανικά, ηλεκτρονικά συστήματα). Εκθετικός πίνακας, επίλυση LTI στο χρόνο και στη μιγαδική συχνότητα. Ευστάθεια SISO, Nyquist, MIMO στο χώρο κατάστασης. Διάγραμμα Bode, σχεδίαση με ελεγκτές προήγησης και καθυστέρησης φάσης. Διακριτός χρόνος, μετασχηματισμός Z, αντίστροφος, ευστάθεια

 

Βιβλίο [18549019]: Σύγχρονα συστήματα αυτόματου ελέγχου, Dorf Richard C.,Bishop Robert H.

Βιβλίο [6810]: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΜΟΣ Α:Σ.Α.Ε. ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥ, Π. Ν. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ