Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση

Κωδ.: 
ΕΛ
Εξάμηνο: 
1
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Ελεύθερα Μαθήματα (ΕΛ)
Κατεύθυνση: 
Ελεύθερα Μαθήματα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

15101183 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (1ο εξάμηνο) 7 ECTS

Διδάσκοντες: Ν.Θεοχαράκης – Θ. Μανιάτης

Στην Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση θα διδαχθείτε τις βασικές έννοιες, τη μέθοδο, τις τεχνικές, τα εργαλεία και τον τρόπο προσέγγισης της επικρατούσας σήμερα οικονομικής θεωρίας τόσο στο μικροοικονομικό όσο και στο μακροοικονομικό επίπεδο ώστε να μπορέσετε στη συνέχεια να εμβαθύνετε στις έννοιες αυτές στα οικεία μαθήματα. Είναι μια πρώτη εισαγωγή στη «ματιά» του σύγχρονου οικονομολόγου και αποτελεί ουσιαστικά το βασικό προαπαιτούμενο για τα περισσότερα μαθήματα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

 

Βιβλίο [12589597]: Αρχές οικονομικής θεωρίας - Ενιαίο, Mankiw N. Gregory, Taylor P. Mark Λεπτομέρειες

Βιβλίο [7648534]: Εισαγωγή στην οικονομική, David Begg, Stanley Fisher, Rudiger Dornbusch Λεπτομέρειες

Πρόσθετο Διδακτικό Υλικό:

Βιβλίο [7658010]: Σημείώσεις στις παραδόσεις του μαθήματος "Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση", Νίκος Θεοχαράκης Λεπτομέρειες