Μικροοικονομική Ανάλυση της Κατανάλωσης και της Παραγωγής

Κωδ.: 
ΕΛ
Εξάμηνο: 
8
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Ελεύθερα Μαθήματα (ΕΛ)
Κατεύθυνση: 
Ελεύθερα Μαθήματα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

15101184 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (3ο εξάμηνο) 4 ECTS

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξηγήσει στον σπουδαστή τα αναλυτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην Μικροοικονομική ανάλυση της κατανάλωσης και της παραγωγής.

Εισοδηματικός περιορισμός .Προτιμήσεις και Ωφέλεια . Επιλογή (αριστοποίηση της χρησιμότητας) . Θεωρία ζήτησης (σχέσεις ζήτησης μεταξύ αγαθών, αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης, πλεόνασμα καταναλωτή, αγοραία ζήτηση, εξίσωση Slutsky). Η συνάρτηση παραγωγής. Μεγιστοποίηση κέρδους και ελαχιστοποίηση κόστους. Καμπύλες κόστους. Προσφορά της επιχείρησης και προσφορά του κλάδου.

 

Βιβλίο [11678]: Μικροοικονομική. Νέα βελτιωμένη έκδοση, ενιαίος τόμος, Varian Hal R. Λεπτομέρειες

Βιβλίο [32340]: Μικροοικονομική - Ενιαίο, Gravelle Hugh, Rees Ray, Βαρουφάκης Γιάνης (επιμ.) Λεπτομέρειες