Μικροοικονομική Ανάλυση των Αγορών και της Κοινωνικής Ευημερίας

Κωδ.: 
ΕΛ
Εξάμηνο: 
6
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Ελεύθερα Μαθήματα (ΕΛ)
Κατεύθυνση: 
Ελεύθερα Μαθήματα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

15101185 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 4 ECTS

Η Μικροοικονομική Ανάλυση των Αγορών και της Κοινωνικής Ευημερίας αποτελεί λογική συνέχεια της  Μικροοικονομικής Ανάλυσης της Κατανάλωσης και της Παραγωγής μετατοπίζοντας την αναλυτική έμφαση από τον καταναλωτή (που είναι το υποκείμενο μελέτης της πρώτης) στην επιχείρηση, στη διάρθρωση των αγορών (τελικών προϊόντων και συντελεστών της παραγωγής), και στην κοινωνική ευημερία.

Η Μικροοικονομική Ανάλυση των Αγορών και της Κοινωνικής Ευημερίας εστιάζει στην νεοκλασσική θεωρία της διαμόρφωσης τιμών και ποσοτήτων ανάλογα με την «ένταση» του ανταγωνισμού μεταξύ των πωλητών (π.χ. ολιγοπωλιακός ανταγωνισμός, τελείως ανταγωνιστικές αγορές, μονοπωλιακές συνθήκες στις αγορές τελικών προϊόντων και συντελεστών παραγωγής κλπ). Κατόπιν μελετά τον βαθμό στον οποίο είναι εφικτές σχετικές τιμές που να επιφέρουν γενική ισορροπία σε μια πολυκλαδική οικονομία, καθώς και τα συμπεράσματα τα οποία είναι δυνατόν να εξαχθούν όσον αφορά τις "κοινωνικές αρετές" (από την σκοπιά της κοινωνικής ευημερίας) κοινωνιών που βρίσκονται σε τέτοιες καταστάσεις γενικής ισορροπίας. Το μάθημα κλείνει με την μελέτη του αντίκτυπου των λεγόμενων «εξωτερικοτήτων» στην κοινωνική ευημερία και αποτελεσματικότητα.

 

Βιβλίο [31791]: Μικροοικονομικά υποδείγματα μερικής και γενικής ισορροπίας, Βαρουφάκης Γιάνης, Θεοχάρακης Νίκος Λεπτομέρειες

Βιβλίο [7648533]: Μικροοικονομική θεωρία. Βασικές αρχές και προεκτάσεις, WALTER NICHOLSON Λεπτομέρειες