Ιστορία και Μεθοδολογία της Ψυχολογία

Κωδ.: 
ΕΛ
Εξάμηνο: 
5
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Ελεύθερα Μαθήματα (ΕΛ)
Κατεύθυνση: 
Ελεύθερα Μαθήματα

ΤΜΗΜΑ ΙΘΕ

15101191 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (5 ο εξάμηνο) 5,5 ECTS

 

Ο γενικός στόχος του μαθήματος ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ είναι να δώσει στους φοιτητές μια γενική εικόνα της ψυχολογίας σαν μια πειραματική επιστήμη που ερευνά τις ανθρώπινες νοητικές λειτουργίες μέσω της μελέτης της συμπεριφοράς. Μέσα από μια αναδρομή στην ιστορία της επιστήμης αυτής και σε συνδυασμό με την αναλυτική παρουσίαση των ερευνητικών μεθόδων που χρησιμοποιεί, οι φοιτητές θα πάρουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για το αντικείμενο, μια εικόνα που δεν περιορίζεται μόνο στη μελέτη των ψυχολογικών διαταραχών και της θεραπείας τους, αλλά παρουσιάζει την ψυχολογία σαν μια ζωντανή πειραματική επιστήμη που, σε συνδυασμό με επιστήμες όπως η νευροεπιστήμη και η τεχνητή νοημοσύνη, προσπαθεί να εξηγήσει τη λειτουργία του νου. Έμφαση δίνεται επίσης στη σχέση ανάμεσα στη ψυχολογία και τη φιλοσοφία, όπου αναδεικνύονται τόσο τα κοινά ερωτήματα τα σχετικά με την ανθρώπινη φύση, όσο και η διαφορετική προσέγγισή τους από τα δύο αυτά διαφορετικά πεδία.

Βιβλίο [33036774]: Ψυχολογία, Schacter Daniel, Gilbert Daniel, Wegner Daniel, Βοσνιάδου Στέλλα (γενική επιμέλεια), Αντωνίου Α.Σ., Δαφέρμος Μ., Ζαφειροπούλου Μ., Καραδήμας Ε., Καργόπουλος Φ., Κατή Δ., Κλεφτάρας Γ., Μουτούσης Κ., Μπαμπλέκου Ζ., Μπεζεβέγκης Ηλ., Ντάβου Μπ., Ρούσσος Π., Σίμος Α., Σταλίκας Α., Τσαούσης Γ., Χαντζή Α. (επιμέλεια)

Βιβλίο [31353]: Εισαγωγή στη ψυχολογία, Βοσνιάδου Στέλλα