Ιστορία της Τεχνολογίας

Κωδ.: 
ΕΛ
Εξάμηνο: 
4
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Ελεύθερα Μαθήματα (ΕΛ)
Κατεύθυνση: 
Ελεύθερα Μαθήματα

ΤΜΗΜΑ ΜΙΘΕ

15101143 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (4ο εξάμηνο ) 5,5 ECTS

Διδάσκων: Αραποστάθης (έως 15 φοιτητές)

Στο μάθημα θα γίνει μια ιστορική ανασκόπηση της τεχνολογίας από τα τέλη του 18ου αιώνα και μέχρι την σύγχρονη εποχή. Θα μελετηθεί η συγκρότηση της τεχνολογίας ως κοινωνικό φαινόμενο εστιάζοντας στις ενεργειακές τεχνολογίες και στα δίκτυα, στις ψηφιακές τεχνολογίες, στους υπολογιστές και την βιοτεχνολογία. Παράλληλα θα συζητηθούν εκτενώς ζητήματα ιστοριογραφίας της τεχνολογίας και θα παρουσιαστούν οι σύγχρονες προσεγγίσεις και τάσεις. Θα αναπτυχθούν ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση και την κουλτούρα των μηχανικών, τα ζητήματα που σχετίζονται με την συνδιαμόρφωση της τεχνολογίας με το κοινωνικό φύλο, την διακινδύνευση και με την δημόσια εικόνα της τεχνολογίας.

Βιβλίο [32998372]: ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ, ΤΥΜΠΑΣ ΤΕΛΗΣ, ΜΕΡΓΟΥΠΗ-ΣΑΒΑΪΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (επιμ.)

Βιβλίο [13776]: ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ, ΒΑΚΕΛΙΤΕΣ, ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ, WIEBE E. BIJKER