Εργαστήριο Δικτύων Επικοινωνιών Ι

Κωδ.: 
Κ16ε
Εξάμηνο: 
4
5
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Αυτοτελή Προαιρετικά Εργαστήρια (ΕΡ)
Ώρες Εργαστηρίου: 
2
Κατεύθυνση: 
Κορμός Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Κατασκευή καλωδίων Ethernet – Οργάνωση, παραμετροποίηση και έλεγχος συνδεσιμότητας ενός τοπικού δικτύου υπολογιστών – Χρήση του εργαλείου Wireshark για την καταγραφή της κίνησης δεδομένων (φίλτρα παρακολούθησης κι εμφάνισης) – Απομακρυσμένη πρόσβαση σε Η/Υ (Remote Desktop, Telnet) – ARP πρωτόκολλο – ΙΡ, MAC διευθύνσεις – Χρήση εντολών ping, netstat – Στατική δρομολόγηση – Λειτουργία Η/Υ ως δρομολογητής – Παραμετροποίηση Cisco δρομολογητών – Εφαρμογή πινάκων δρομολόγησης.