Παλαιό Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (εισαχθέντες πριν από τις 4/8/2017)

Για τους υποψήφιους διδάκτορες οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί πριν από τις 4 Αυγούστου 2017 ισχύει ο εξής (παλαιός) Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής με τις τροποποιήσεις του.