Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

 

 

Γραμματειακή Υποστήριξη ΠΜΣ
   Η Γραμματεία είναι ανοικτή για το κοινό Δευτέρα–Τετάρτη–Παρασκευή 11:00-14:00 τις εργάσιμες μέρες.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Φρόσω Παλάσκα,
Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, 15784 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2107275192, 2107275228
Φαξ: 2107275191
e-mail: secretpm@di.uoa.gr