Μαθήματα

Κωδ. Τίτλος Μαθήματοςεικονίδιο ταξινόμησης Εξάμηνο
Μ119 Παράλληλα Υπολογιστικά Συστήματα Χειμερινό
M152 Αλγοριθμική Θεωρία Γραφημάτων Εαρινό
Μ148 Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων Εαρινό
Μ147 Αλγόριθμοι Χειμερινό
Μ150 Αλγόριθμοι στη Δομική Βιοπληροφορική Εαρινό
M151 Άμεσοι Αλγόριθμοι Εαρινό
Μ140 Αναγνώριση Προτύπων Χειμερινό
M139 Ανάλυση Εικόνας και Τεχνητή Όραση Εαρινό
Μ126 Ανάλυση και Μοντελοποίηση Δικτύων Χειμερινό
Μ130 Ασφάλεια Δικτύων και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Εαρινό
Μ124 Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Εαρινό
M153 Γραμμικός και Μη Γραμμικός Προγραμματισμός Χειμερινό
Μ102 Γραφικά και Οπτικοποίηση Χειμερινό
Μ112 Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων Εαρινό
Μ143 Δίκτυα Επικοινωνιών Χειμερινό
Μ125 Δικτύωση Βασισμένη στο Λογισμικό Χειμερινό
M134 Δορυφορικές Επικοινωνίες Εαρινό
M165 Ειδικά Θέματα στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες
M157 Εκπαίδευση από Απόσταση Χειμερινό
M162 Ενσωματωμένα Υπολογιστικά Συστήματα Χειμερινό
M141 Επεξεργαστές Ψηφιακών Σημάτων Εαρινό
M154 Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής Χειμερινό
M132 Ευρυζωνικά Δίκτυα Κορμού και Πρόσβασης Χειμερινό
Μ113 Εφαρμογές Διαδικτύου Εαρινό
M163 Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων Χειμερινό
Μ123 Κατανεμημένα Συστήματα Εαρινό
Μ127 Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα Χειμερινό
Μ109 Κρυπτογραφία Χειμερινό
M136 Μηχανική Μάθηση Χειμερινό
M155 Νέφη Υπολογιστικών Συστημάτων Εαρινό
Μ158 Ολοκληρωμένα Κυκλώματα για Τηλεπικοινωνίες και Εφαρμογές Χειμερινό
Μ107 Παράλληλοι Αλγόριθμοι Εαρινό
M149 Πιθανοτικοί Αλγόριθμοι Χειμερινό
Μ122 Προηγμένα Λειτουργικά Συστήματα Χειμερινό
Μ129 Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Δικτύων Εαρινό
Μ121 Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών Εαρινό
Μ128 Προηγμένες Δικτυακές Τεχνολογίες Εαρινό
Μ117 Προηγμένες Μέθοδοι Προγραμματισμού Χειμερινό
M131 Προηγμένες Ψηφιακές Επικοινωνίες Χειμερινό
Μ120 Προηγμένη Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων Εαρινό
Μ110 Προηγμένη Τεχνητή Νοημοσύνη Χειμερινό
Μ101 Προηγμένοι Επιστημονικοί Υπολογισμοί Χειμερινό
M161 Προσβασιμότητα Πληροφοριακών Συστημάτων και Παγκόσμιου Ιστού Χειμερινό
Μ108 Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι Χειμερινό
Μ135 Προχωρημένα Θέματα Επεξεργασίας Σήματος Εαρινό
Μ105 Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού Εαρινό
Μ137 Συμπίεση Δεδομένων Εαρινό
M164 Συμπίεση και Μετάδοση Ψηφιακού Βίντεο Χειμερινό
Μ103 Συνδυαστική Βελτιστοποίηση Χειμερινό
Μ116 Συστήματα Βάσεων Δεδομένων Χειμερινό
M167 Συστήματα και Δίκτυα Οπτικών Επικοινωνιών Χειμερινό
M156 Συστήματα και Εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό Εαρινό
Μ114 Συστήματα Πολυμέσων Χειμερινό
M142 Συστήματα Πραγματικού Χρόνου Εαρινό
M144 Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Χειμερινό
Μ118 Τεχνικές Ανάλυσης Δεδομένων Υψηλής Κλίμακας Χειμερινό
Μ111 Τεχνολογία Γνώσεων Χειμερινό
Μ145 Τεχνολογία Διοίκησης Επιχειρησιακών Διαδικασιών Χειμερινό
Μ115 Τεχνολογίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου Εαρινό
M159 Τεχνοοικονομική Ανάλυση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Εαρινό
Μ133 Τηλεπικοινωνιακά Υποσυστήματα Χειμερινό
M146 Υπολογιστική Άλγεβρα Χειμερινό
Μ106 Υπολογιστική Γεωμετρία Εαρινό
Μ104 Υπολογιστική Πολυπλοκότητα Χειμερινό
M138 Φωνητικές Διεπαφές Χρήστη-Τεχνολογίες Φωνής Χειμερινό
Μ160 Ψηφιακές Επικοινωνίες για Δίκτυα Ευρείας Ζώνης Χειμερινό