Παλαιό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

Τα παρακάτω ΠΜΣ ισχύουν για τους εισαχθέντες σε αυτά έως το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών λειτουργεί τα νέα του εγκεκριμένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ)

Οι ειδικεύσεις του ΜΔΕ είναι οι εξής * :

  1. Θεωρητική Πληροφορική (ελλ. ΘΕΩ/ αγγλ. THE)
  2. Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ελλ. ΔΕΔ/ αγγλ. DAT)
  3. Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό (ελλ. ΣΥΣ/ αγγλ. SYS)
  4. Δικτύωση Υπολογιστών (ελλ. ΔΙΚ/ αγγλ. NET)
  5. Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δικτυακές Τεχνολογίες (ελλ. ΤΗΛ/ αγγλ. TEL)
  6. Επεξεργασία-Μάθηση Σήματος και Πληροφορίας (ελλ. ΕΜΠ/ αγγλ. INF)
  7. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για επαγγελματίες) (ελλ. ΤΠΕ/ αγγλ. ITT)

Το ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών προσφέρει ένα σύνολο εξήντα πέντε (65) εξαμηνιαίων μεταπτυχιακών μαθημάτων, το καθένα βάρους 8 πιστωτικών μονάδων (Π.Μ./ECTS). Κάθε ειδίκευση του ΜΔΕ ορίζεται από μία μικρή ομάδα από αυτά τα μαθήματα. Κάθε φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει συνολικά 90 πιστωτικές μονάδες από τις οποίες οι 72 πρέπει να προέρχονται από μαθήματα (9 μαθήματα των 8 Πιστωτικών Μονάδων) και οι υπόλοιπες 18 από την εκπόνηση μεταπτυχιακής ερευνητικής ή συνθετικής διατριβής (διπλωματικής εργασίας) στην οποία ο φοιτητής απαιτείται να εξεταστεί επιτυχώς.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο κατάθεσης διπλωματικής εργασίας παρακαλώ ανατρέξτε εδώ.

Τα 6 από τα 9 μαθήματα (δηλαδή οι 48 από τις 72 Πιστωτικές Μονάδες μαθημάτων) πρέπει να προέρχονται από το σύνολο των μαθημάτων που ορίζουν την κάθε ειδίκευση (βασικά ειδίκευσης). Οι υπόλοιπες 24 Πιστωτικές Μονάδες (3 μαθήματα) μπορούν να συγκεντρωθούν από το σύνολο των μαθημάτων που προσφέρονται στο Π.Μ.Σ. Επίσης, μέχρι 1 από τα 3 πρόσθετα μαθήματα μπορεί να προέρχεται από άλλο Π.Μ.Σ. στο οποίο συμμετέχει το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Επιπλέον, κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει τουλάχιστον τρία (3) σεμινάρια ή διαλέξεις από αυτές που τακτικά οργανώνονται από το Τμήμα.

 

* Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αναμορφώθηκε το 2015.

Δείτε το ΦΕΚ (ΠΡΑΞΗ (42-19/03/2015))            Δείτε το Παλαιότερο ΦΕΚ           Δείτε τις αντιστοιχίες των μαθημάτων

Ρυθμίσεις Κανονισμού ΠΜΣ