Υποχρεώσεις φοίτησης

Φοιτητικές Εισφορές *

Το υψος των διδάκτρων για τις ειδικεύσεις 1-7 είναι 1000 ευρώ/εξάμηνο. Για την εγγραφή στο πρόγραμμα, ο κάθε φοιτητής θα πρέπει να καταθέσει τέλος εγγραφής ύψους 200€.

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ οι φοιτητές των κατευθύνσεων 1-6 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορούν να ζητήσουν απαλλαγή από τα δίδακτρά τους έναντι προσφοράς έργου προς το Τμήμα. Η προσφορά αυτή καθορίζεται σε 80 ώρες ανά εξάμηνο φοίτησής τους, μέχρι και του τετάρτου εξαμήνου το πολύ. Η κατανομή των ωρών προσφοράς έργου στα εξάμηνα φοίτησης ενός φοιτητή δεν είναι απαραίτητο να είναι ομοιόμορφη. Αίτηση για προσφορά έργου κατατίθεται στη γραμματεία ταυτόχρονα με την εγγραφή του φοιτητή.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την από 01/03/2011 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Μεταπτυχιακών Σπουδών τα δίδακτρα πρέπει να καταβάλλονται 2 εβδομάδες πριν από την έναρξη της εκάστοτε εξεταστικής περιόδου.

 

* Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αναμορφώθηκε από το 2015.

Δείτε το ΦΕΚ (ΠΡΑΞΗ (42-19/03/2015))            Δείτε το Παλαιότερο ΦΕΚ           Δείτε τις αντιστοιχίες των μαθημάτων

Ρυθμίσεις Κανονισμού ΠΜΣ