ΦΕΚ ΜΔΕ

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ.Α’/16-8-2008).

Δείτε το Νέο ΦΕΚ (ΠΡΑΞΗ (42-19/03/2015))            Δείτε το Παλαιό ΦΕΚ           Δείτε τις αντιστοιχίες των μαθημάτων