Παροχή Έργου

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ οι φοιτητές των κατευθύνσεων 1-6 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορούν να ζητήσουν απαλλαγή από τα δίδακτρά τους έναντι προσφοράς έργου προς το Τμήμα. Η προσφορά αυτή καθορίζεται σε 80 ώρες ανά εξάμηνο φοίτησής τους, μέχρι και του τετάρτου εξαμήνου το πολύ. Η κατανομή των ωρών προσφοράς έργου στα εξάμηνα φοίτησης ενός φοιτητή δεν είναι απαραίτητο να είναι ομοιόμορφη.

Οι σπουδαστές του ΠΜΣ Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες έχουν ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα Διαχείρισης Προσφοράς Έργου και Διδάκτρων feed it (http://feedit.di.uoa.gr/) προκειμένου να γίνεται ο έλεγχος του έργου τους ή/και η ροή της καταβολής των διδάκτρων.