Διδακτορικές Σπουδές

 

 

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών όρισε (ΑΔΑ 6ΗΥΒ46ΨΖ2Ν-ΨΚΨ) τους εξής καθηγητές ως μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Διδακτορικών Σπουδών (ΣΕΔΣ):

Γεώργιο Κουρουπέτρογλου (Διευθυντής), Νικόλαο Μισυρλή, Ευστάθιο Χατζηευθυμιάδη, Μέμα Ρουσοπούλου, Δημήτριο Βαρουτά, Αθανασία Αλωνιστιώτη και Φίλιππο Τζαφέρη.

Η ΣΕΔΣ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας των Διδακτορικών Σπουδών και εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος για όλα τα θέματα που αφορούν τις Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος (νέο και παλαιό πρόγραμμα).

 

__________________________________________________________

Γραμματειακή Υποστήριξη Διδακτορικών Σπουδών

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Αντιγόνη Γαλανάκη,
Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, 15784 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2107275228, 2107275192
Φαξ: 2107275191
e-mail: secret@di.uoa.gr

Η Γραμματεία είναι ανοικτή για το κοινό Δευτέρα–Τετάρτη–Παρασκευή 11:00-14:00 τις εργάσιμες μέρες.