Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) * του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ απονέμει δύο τίτλους σπουδών:

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) σε επτά ειδικεύσεις και
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες.

 

* Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αναμορφώθηκε από το 2015.

Δείτε το Νέο ΦΕΚ (ΠΡΑΞΗ (42-19/03/2015))            Δείτε το Παλαιό ΦΕΚ           Δείτε τις αντιστοιχίες των μαθημάτων

 

Επίσης συμμετέχει και στα παρακάτω Διατμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα: