1η Ειδίκευση: Θεωρητική Πληροφορική (ΘΕΩ)

Η Θεωρητική Πληροφορική είναι το θεμέλιο της Επιστήμης της Πληροφορικής και κύριος στόχος της είναι να αναλύσει και να λύσει υπολογιστικά προβλήματα τα οποία θεωρούνται από τα δυσκολότερα και τα πλέον γοητευτικά στην ιστορία των Μαθηματικών. Εκτός από την καθαρά μαθηματική πλευρά, η Θεωρητική Πληροφορική προσφέρει νέες και αποτελεσματικές τεχνικές για την αντιμετώπιση πρακτικών υπολογιστικών προβλημάτων που προκύπτουν σε όλους τους τομείς της επιστημονικής δραστηριότητας.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην "Θεωρητική Πληροφορική" παρέχει προηγμένες θεωρητικές και πρακτικές δεξιότητες σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων ζωτικής σημασίας για την Επιστήμη της Πληροφορικής. Προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα ισχυρό υπόβαθρο διερευνώντας παράλληλα εφαρμογές της Θεωρητικής Πληροφορικής σε άλλους τομείς, όπως η οικονομία, η φυσική και η βιολογία. Οι απόφοιτοι του προγράμματος εφοδιάζονται με ένα μείγμα βασικών και εξειδικευμένων δεξιοτήτων έτσι ώστε να προσβλέπουν με αυτοπεποίθηση σε μια επιτυχημένη καριέρα σε απαιτητικές θέσεις στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης.

Στο πρόγραμμα σπουδών διδάσκουν διεθνούς αναγνώρισης επιστήμονες οι περισσότεροι εκ των οποίων κατείχαν προγενέστερα διακεκριμένες θέσεις στο εξωτερικό. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να εκπονήσουν διπλωματικές εργασίες υπό την εποπτεία τους και να συνεχίσουν με έρευνα σε θέματα αιχμής της Θεωρητικής Πληροφορικής.