2η Ειδίκευση: Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)

Η ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων παρέχει υπόβαθρο στη διαχείριση δεδομένων και πληροφορίας. Η ειδίκευση καλύπτει γνωστικούς τομείς όπως Βάσεις Δεδομένων, Μηχανική Μάθηση, Τεχνητή Νοημοσύνη, Εξόρυξη Δεδομένων, κ.α.

Οι φοιτητές της ειδίκευσης εμβαθύνουν σε σύγχρονες τεχνικές διαχείρισης δεδομένων τόσο από θεωρητικής όσο και από πρακτικής απόψεως. Συνολικά οι διδάσκοντες διαθέτουν μεγάλη διδακτική εμπειρία που περιλαμβάνει πολλά κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού και μεγάλη διεθνή ερευνητική παρουσία.

Η ειδίκευση είναι από τις πλέον ανταγωνιστικές κατά την εισαγωγή των φοιτητών και συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό αιτήσεων.