3η Ειδίκευση: Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό (ΣΥΣ)

Η ειδίκευση των Υπολογιστικών Συστημάτων: Λογισμικό και Υλικό πραγματεύεται όλα τα ζητήματα σχετικά με τη σχεδίαση και τη βελτιστοποίηση του υλικού και του λογισμικού των υπολογιστικών συστημάτων. Περιλαμβάνονται γνωστικοί τομείς όπως οι Γλώσσες Προγραμματισμού και η Υλοποίησή τους, οι Μεταγλωττιστές, η Σχεδίαση του Υλικού, η Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, τα Λειτουργικά Συστήματα, τα Κατανεμημένα Συστήματα, κ.α.

Οι φοιτητές της ειδίκευσης αποκτούν πολύπλευρη γνώση των αρχών της σχεδίασης και του προγραμματισμού των συστημάτων υπολογιστών. Οι διδάσκοντες της ειδίκευσης διαθέτουν μεγάλη διδακτική εμπειρία σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού και μεγάλη διεθνή ερευνητική παρουσία.

Η ειδίκευση είναι από τις πλέον ανταγωνιστικές κατά την εισαγωγή των φοιτητών και συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό αιτήσεων.