4η Ειδίκευση: Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)

Ειδίκευση που εμβαθύνει στις τεχνολογίες επικοινωνιών και δικτύων που κυριολεκτικά άλλαξαν τον τρόπο ζωής μας και που εξελίσσονται συνεχώς προσφέροντας νέες υπηρεσίες και εφαρμογές. Με ένα κορμό μαθημάτων που καλύπτει το θεωρητικό υπόβαθρο αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις σε περιοχές τεχνολογικής αιχμής, όπως το μελλοντικό Διαδίκτυο, τα δίκτυα ασύρματων και κινητών επικοινωνιών και τα οπτικά δίκτυα, η ειδίκευση αυτή ανοίγει στις/στους αποφοίτους της τις πλέον ευοίωνες επαγγελματικές προοπτικές σε μια τεχνολογική περιοχή που πρωτοστατεί στο παγκόσμιο τεχνολογικό και οικονομικό γίγνεσθαι.