6η Ειδίκευση: Επεξεργασία-Μάθηση Σήματος και Πληροφορίας (ΕΜΠ)

Η Επεξεργασία-Μάθηση Σήματος και Πληροφορίας έχει αναβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια σαν μία από τις πιο σημαντικές επιστημονικές περιοχές της Πληροφορικής με εφαρμογές που απλώνονται από τις Τηλεπικοινωνίες μέχρι τη Βιοπληροφορική και από την εξόρυξη δεδομένων, την Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή, την τεχνητή νοημοσύνη, μέχρι την ανάλυση των κοινωνικών δικτύων. Ο άνθρωπος καθημερινά λαμβάνει επεξεργασμένες πληροφορίες από με μια πληθώρα σημάτων που προέρχονται από ένα μεγάλο αριθμό διαφορετικών αισθητήρων (απλών, πολλαπλών ή σε δίκτυο) που εμπεριέχονται σε κινητές συσκευές (όπως έξυπνα τηλέφωνα και tablets), κοινούς υπολογιστές, παιχνιδομηχανές και ενσωματωμένα συστήματα (π.χ. στο αυτοκίνητο, στο έξυπνο σπίτι ή στη βιομηχανία).

Το μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Επεξεργασία-Μάθηση Σήματος και Πληροφορίας έχει σκοπό να εφοδιάσει τους αποφοίτους του τόσο με τις απαιτούμενες θεωρητικές γνώσεις όσο και να τους φέρει σε επαφή με τις ειδικές γλώσσες προγραμματισμού, τα περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών καθώς και την ολοκλήρωσή τους σε συστήματα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Περιοχές όπως Επεξεργασία Φωνής, Εικόνας και Video διαπραγματεύονται σε βάθος και έκταση. Ταυτόχρονα, οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μαθήματα που σχετίζονται με το διαδίκτυο και την εξόρυξη δεδομένων πολυμεσικού περιεχομένου (όπως εικόνας, video και μουσικής) από πολύ μεγάλες βάσεις δεδομένων ή τον παγκόσμιο ιστό. Εφαρμογές, δηλαδή, με έντονο ενδιαφέρον τόσο ερευνητικό όσο και με ζήτηση στην αγορά εργασίας. Στο πρόγραμμα σπουδών διδάσκουν διεθνούς κύρους επιστήμονες, δεδομένου ότι η ομάδα Επεξεργασίας Σήματος είναι από τις πιο γνωστές παγκοσμίως με μεγάλο αριθμό διεθνών διακρίσεων και έντονη συμμετοχή σε διεθνή και εθνικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να εκπονήσουν διπλωματικές εργασίες στο πλαίσιο τέτοιων ερευνητικών προγραμμάτων.