7η Ειδίκευση: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Η ειδίκευση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στοχεύει στην εξειδίκευση και επιμόρφωση επαγγελματιών. Το φάσμα των μαθημάτων έχει μεγάλο εύρος και έμφαση όχι μόνο στην τεχνολογία αλλά και στις εφαρμογές της Πληροφορικής στη διοίκηση, εκπαίδευση, παραγωγή, κτλ. Τα μαθήματα διεξάγονται βραδυνές ώρες για συμβατότητα με ωράριο εργαζομένων πλήρους απασχόλησης.