Ολοκληρωμένες Διδακτορικές Διατριβές

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τις 12-σέλιδες αγγλικές περιλήψεις των διδακτορικών διατριβών που ολοκληρώθηκαν από το 2005:

http://cgi.di.uoa.gr/~phdsbook/gr/index.shtml

 

Το περιεχόμενο αυτής της θεματικής υποκατηγορίας θα ολοκληρωθεί εν ευθέτω χρόνω.