Ερευνητικά Εργαστήρια

Το Τμήμα διαθέτει ερευνητικά εργαστήρια όπου απασχολούνται πολλοί μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες καθώς και μεταδιδακτορικοί ερευνητές.

 

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΕΚ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας  http://speech.di.uoa.gr/ ΦΕΚ Β΄ 1184/25.04.2016 Γεώργιος Κουρουπέτρογλου
Εργαστήριο Δικτυακών Τεχνολογιών Υπηρεσιών και εφαρμογών http://netsa.di.uoa.gr/ ΦΕΚ Β΄ 4274/30.12.2016 Ευστάθιος Χατζηευθυμιάδης
Εργαστήριο Οπτικών Επικοινωνιών και Φωτονικής Τεχνολογίας  http://www.optcomm2.di.uoa.gr/ ΦΕΚ Β΄ 4274/30.12.2016 Δημήτριος Συβρίδης
Εργαστήριο Πολιτισμικής Τεχνολογίας (cultech) http://cultech.di.uoa.gr/
ΦΕΚ Β΄ 4274/30.12.2016 Δημήτριος Βαρουτάς
Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών (DSCAL) http://dscal.di.uoa.gr ΦΕΚ Β΄ 4274/30.12.2016 Αντώνιος Πασχάλης

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ