Συνέδρια

ICEAPVI 2015: International Conference on Enabling Access for Persons with Visual Impairment

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 
12/02/2015 (All day) - 14/02/2015 (All day)

The International Conference on Enabling Access for Persons with Visual Impairment (ICEAPVI) is an interdisciplinary event, where researchers in the domain of education, rehabilitation, information & communication technologies (ICT) and assistive technologies for persons with blindness and low vision meet to present and exchange their recent ideas and newest research.

http://access.uoa.gr/ICEAPVI-2015/

IEEE CIR2AT'2014: 2014 IEEE Symposium on Computational Intelligence in Robotic Rehabilitation and Assistive Technologies

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 
09/12/2014 (All day) - 12/12/2014 (All day)

December 9-12, 2014, Orlando, Florida, USA

http://www.ieee-ssci.org/CIR2AT.html

ICMC|SMC|2014: 40th International Computer Music Conference (ICMC) joint with the 11th Sound & Music Computing conference (SMC)

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 
14/09/2014 (All day) - 20/09/2014 (All day)

The joint ICMC|SMC|2014 Conference will take place in Athens, Greece, from 14 to 20 September 2014 and, for the first time, it will bring on the cross-road two well established events: the 40th International Computer Music Conference (ICMC) joint with the 11th Sound & Music Computing conference (SMC). The main theme of the Conference is "Music Technology meets Philosophy: From Digital Echos to Virtual Ethos". We invite researchers in music and sound computing, composers, musicologists and philosophers for a fruitful dialogue on related topics in order to redefine the past, present and future of computer music and sound computing (more details in Call for Papers  and Call for Music). The ICMC|SMC|2014 Conference will include lectures, special sessions, indoors & outdoors concerts, installations, demonstrations, studio reports, workshops, exhibition as well as a summer school, given in various places ranging from concert halls and university auditoria to museum lobbies and archaeological sites.

http://icmc14-smc14.net/

11ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 
13/05/2014 - 09:00 - 19:15

Το ετήσιο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΦΣΔΕΤ) θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Μαΐου 2014 στο Συνεδριακό Κέντρο της ΕΕΔΕ (Λεωφ. Ιωνίας 200 και Ιακωβάτων 60, Αθήνα) με θέμα «Καινοτομία και Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα».

16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής (5-7 Οκτωβρίου 2012)

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 
05/10/2012 (All day) - 07/10/2012 (All day)

The Greek Computer Society (ΕΠΥ), the Department of Informatics and the Department of Digital Systems, of the University of Piraeus organize the 16th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2012) in Piraeus, Greece, on 5 - 7 October 2012.