Φιλοκύπρου Γεώργιος

Download vCard
QR Code vCard
Βαθμίδα: 
Ομότιμος Καθηγητής
Τομέας: 
Υπολογιστικά Συστήματα και Εφαρμογές
Τηλέφωνο: 
Γραφείο: 
A41
E-mail: 
Σπουδές: 
 • Πτυχίο Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1956)
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Ηλεκτρονική (1957)
 • Διδακτορικό Δίπλωμα στην Πληροφορική (1962)
Επαγγελματική Σταδιοδρομία: 
 • Ομότιμος Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου Αθηνών - Ερευνητής ΙΤΥ (2000 - σήμερα)
 • Καθηγητής Πληροφορικής :
  • Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1982-σήμερα)
  • Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1982-89)
  • Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών (1980-82)
 • Επικουρικός Καθηγητής Πληροφορικής, Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών (1975-80)
 • Ερευνητής στο Κέντρο Υπολογιστών του «Δημοκρίτου» (1963-75)
 • Καθηγητής Ηλεκτρονικών, Τεχνική Σχολή Λεμεσού (1962-63)
 • Καθηγητής Φυσικής στο Παγκύπριο Γυμνάσιο της Λευκωσίας (1957-59)
Επιστημονικά Ενδιαφέροντα: 
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 • Διασυνδέσεις και Δίκτυα Υπολογιστών
 • Κώδικες ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων
 • Λειτουργικά Συστήματα
 • Παράλληλοι Υπολογιστές
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας
 • Εκπαιδευτικό Λογισμικό