Καλουπτσίδης Νικόλαος

Download vCard
QR Code vCard
Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Τομέας: 
Επικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος
Τηλέφωνο: 
Γραφείο: 
B22
E-mail: 
Σπουδές: 
  • Πτυχίο Μαθηματικών (Aριστα), Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μαθηματικών, 1973.
  • M.Sc. in Systems Science and Mathematics, School of Engineering, Washington University, St. Louis, 1975.
  • Ph.D. in Systems Science and Mathematics, School of Engineering, Washington University, St. Louis, 1976