Συβρίδης Δημήτριος

Download vCard
QR Code vCard
Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Τομέας: 
Επικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος
Τηλέφωνο: 
Γραφείο: 
A44
E-mail: 
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα: 
Σπουδές: 
  • 1982: Πτυχίο Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • 1984: Μεταπτυχιακό στην Ηλεκτρονική, Τμήμα Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • 1988: Διδακτορικό στο Τμήμα Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Επαγγελματική Σταδιοδρομία: 
  • 1997 - σήμερα: Καθηγητής, Τμ. Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • 1994 - 1997: Κύριος Ερευνητής, Ομάδα Οπτικών Επικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • 1990 - 1994: Κύριος Ερευνητής, Ινστιτούτο Κβαντικής Ηλεκτρονικής, Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας (ETH Zurch)
  • 1989 - 1990: Μεταδιδακτορική Υποτροφία, ΙΤΕ, Ηράκλειο Κρήτη