Κολλιόπουλος Σταύρος

Download vCard
QR Code vCard
Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Τομέας: 
Θεωρητική Πληροφορική
Τηλέφωνο: 
Γραφείο: 
B6
E-mail: 
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα: 
Σπουδές: 
  • Διδακτορικό σε Επιστήμη Υπολογιστών, Dartmouth College, Hanover, NH, 1998
  • MS σε Επιστήμη Υπολογιστών, Dartmouth College, Hanover, NH, 1995
  • Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 1993
Επαγγελματική Σταδιοδρομία: 

2016-Σήμερα: Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίων, EΚΠΑ

2010-2016: Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίων, EΚΠΑ

2004-2010: Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίων, EΚΠΑ

1999-2004: Επίκουρος Καθηγητής, Department of Computing and Software, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada.

1998-1999: Μεταδιδάκτορας Ερευνητής, NEC Research Institute, Princeton, NJ, USA.

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα: 
  • Σχεδιασμός και ανάλυση αλγορίθμων
  • Συνδυαστική βελτιστοποίηση