Κουρουπέτρογλου Γεώργιος

Download vCard
QR Code vCard
Βαθμίδα: 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τομέας: 
Επικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος
Τηλέφωνο: 
Γραφείο: 
B13
E-mail: 
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα: 
Σπουδές: 
  • 1978: Πτυχίο Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών
  • 1983 : Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών
Επαγγελματική Σταδιοδρομία: 

2008 -Σήμερα: Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Παν/μίου Αθηνών
1989 -2008: Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής Παν/μίου Αθηνών
1988 - 1989: Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Φυσικής Παν/μίου Αθηνών
1984 - 1988: Λέκτορας, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
1983: Βοηθός Εργαστηρίου Πληροφορικής, Κέντρο Θεωρητικής Φυσικής, Τεργέστη, Ιταλία
1982 - 1983: Επιστημονικός Συνεργάτης, Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Παν/μίου Αθηνών
1980 - 1981: Επιστημονικός Συνεργάτης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
1978 - 1979: Βοηθός ερευνητής, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών.

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα: 
  • Σύνθεση και Αναγνώριση Ομιλίας
  • Φωνητικές Διαλογικές Διεπαφές Χρήστη
  • Εναλλακτική και Επαυξητική Επικοινωνία
  • Yποστηρικτικές Tεχνολογίες Πληροφορικής για Άτομα με Αναπηρία
  • Πρoσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό
  • Μάθηση με Διαλογικά Πολυμεσικά Συστήματα
  • Προσβασιμότητα Υπολογιστικών Συστημάτων
  • Τεχνολογίες Φωνής