Ροντογιάννης Παναγιώτης

Download vCard
QR Code vCard
Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Τομέας: 
Θεωρητική Πληροφορική
Τηλέφωνο: 
Γραφείο: 
B8
E-mail: 
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα: 
Σπουδές: 
  • 1989: Πτυχίο Μηχανικού Η/Υ, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών.
  • 1991: M.Sc. στην Επιστήμη των Υπολογιστών, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο της Victoria, Καναδάς
  • 1994: Διδακτορικό στην Επιστήμη των Υπολογιστών, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο της Victoria, Καναδάς
Επαγγελματική Σταδιοδρομία: 

2008-Σήμερα: Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2000-2008 : Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

1997-2000 : Λέκτορας, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

1996-1997 : Επισκέπτης Διδάσκων-Ερευνητής (ΠΔ. 407), Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

1990-1994 : Ερευνητικός Υπότροφος, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο της Victoria, Καναδάς

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα: 
  • Συναρτησιακός Προγραμματισμός
  • Λογικός Προγραμματισμός
  • Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού
  • Τεχνικές Μεταγλώττισης Δηλωτικών Γλωσσών