Κιαγιάς Άγγελος

Download vCard
QR Code vCard
Βαθμίδα: 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τομέας: 
Θεωρητική Πληροφορική
Τηλέφωνο: 
Γραφείο: 
B7
E-mail: 
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα: 
Σπουδές: 
 • Διδακτορικό (2002) City U. της Νέας Υόρκης. ΗΠΑ. Διατριβή: "Κρυπτογραφία βασισμένη στην ανασυγκρότηση πολυωνύμου"
 • M.Phil. (2001) City U. της Νέας Υόρκης. ΗΠΑ.
 • Πτυχίο στα Μαθηματικά (1996), Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ελλάδα.
Επαγγελματική Σταδιοδρομία: 
 • Ιούλιος 2008 - σήμερα: Επίκουρος Καθηγητής, Τμ. Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών., Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 2008: Μόνιμος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης και Μηχανικών Υπολογιστών, U. of Connecticut, USA.
 • 2002 - 2008: Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης και Μηχανικών Υπολογιστών, U. of Connecticut, USA.
 • 2001: Διεθνής Ένωση για την Cryptologic Research. Πτυχιούχος βοηθός.
Επιστημονικά Ενδιαφέροντα: 
 • Επικεφαλής του Εργαστηρίου CRYPTO.SEC
 • Κρυπτογραφία για ψηφιακό περιεχόμενο.
 • Υπολογισιμότητα διατήρησης ιδιωτικότητας και ψηφιακές υπογραφές.
 • Συστήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Συνιδρυτής του Κέντρου Ερευνών Τεχνολογίας Ψηφοφοριών που διαχειρίζεται τις πτυχές της ασφάλειας όλων των εκλογών στην πολιτεία του Κονέκτικατ.
 • Ασφάλεια σε ασύρματα δίκτυα.
 • Τυπική μοντελοποίηση της ασφάλειας.
 • Κρυπτογραφικά συστήματα χωρίς ανοχή σε παραβίαση
 • Θεωρία κωδικοποίησης.
 • Aνάλυση της ασφάλειας σε δίκτυα και συστήματα