Κατσιάνης Δημήτριος

Download vCard
QR Code vCard
Τομέας: 
Επικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος
Τηλέφωνο: 
Γραφείο: 
Α25
E-mail: 
Σπουδές: 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής 1995 Πτυχίο Πληροφορικής

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής 1998 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Επεξεργασία Σήματος και Υπολογιστικά Συστήματα»

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 2007 Διδακτορικό Δίπλωμα
«Σχεδίαση και Αποτίμηση Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων με Τεχνοοικονομικά Κριτήρια»

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα: 
  • Μεθοδολογίες Σχεδίασης και Ανάλυσης Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων με Τεχνοοικονομικά Κριτήρια.
  • Ευρυζωνικά δίκτυα και εφαρμογές – Επιχειρηματικά Μοντέλα – Σχεδίαση Συστημάτων και Δικτύων
  • Μοντέλα Ανάλυσης Επενδύσεων Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα
  • Μοντέλα Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών
  • Μοντέλα ζήτησης Τηλεπικοινωνιών υπηρεσιών
  • Ασύρματες και Κινητές Επικοινωνίες – Σχεδίαση Συστήματος
  • Θεσμικό Πλαίσιο Τηλεπικοινωνιών