Ντυμένου Άννα

Download vCard
QR Code vCard
Υπηρεσιακή Μονάδα: 
Γραφείο Διαχείρισης Συστημάτων Unix/Linux
Ειδικότητα: 
ΠΕ Πληροφορικής
Τηλέφωνο: 
Γραφείο: 
Α18