Κολοβού Αθανασία

Download vCard
QR Code vCard
Τομέας: 
Υπολογιστικά Συστήματα και Εφαρμογές
Ειδικότητα: 
ΠΕ Πληροφορικής
Τηλέφωνο: 
Γραφείο: 
Α17
E-mail: 
Σπουδές: 

Πολυτεχνείο Κρήτης Διπλωματούχος Ηλ. Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών 2000-2004.

Thesis “A novel algorithm for the automatic alignment and segmentation of speech utterances”.

Πανεπιστήμιο Πειραιά Μεταπτυχιακό δίπλωμα στα προηγμένα συστήματα πληροφορικής 2009-2011

Thesis “ An algorithm for segmenting video based on sound and image processing techniques”

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα: 

Natural Language Processing 

Sentiment Analysis 

Machine Learning