Κολοβού Αθανασία

Download vCard
QR Code vCard
Τομέας: 
Υπολογιστικά Συστήματα και Εφαρμογές
Ειδικότητα: 
ΠΕ Πληροφορικής
Τηλέφωνο: 
Γραφείο: 
Α17
E-mail: 
Σπουδές: 

Πολυτεχνείο Κρήτης Διπλωματούχος Ηλ. Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών 2000-2004.

Thesis “A novel algorithm for the automatic alignment and segmentation of speech utterances”.

Πανεπιστήμιο Πειραιά Μεταπτυχιακό δίπλωμα στα προηγμένα συστήματα πληροφορικής 2009-2011

Thesis “ An algorithm for segmenting video based on sound and image processing techniques”

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα: 

Natural Language Processing 

Sentiment Analysis 

Machine Learning

PUBLICATIONS

E. Palogiannidi, A. Kolovou, F. Christopoulou, F. Kokkinos, E. Iosif, N. Malandrakis, H. Papageorgiou, S. Narayanan, A. Potamianos: Tweester at SemEval-2016 Task 4: Sentiment analysis in twitter using semantic-affective model adaptation, in SemEval2016. https://www.tuc.gr/index.php?id=2786&tx_ttnews%5Btt_news%5D=13642&cHash=...

A.Kolovou, F. Kokkinos,A. Fergadis P. Papalampidi, E. Iosif, N. Malandrakis, E.Palogiannidi, H. Papageorgiou,S. Narayanan,A. Potamianos: Tweester at SemEval-2017 Task 4: Fusion of Semantic-Affective and pairwise classification models for sentiment analysis in Twitter, In Proceedings of the 11th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval-2017)

Chapter Contribution for the book "Computational Social Science in the Age of Big Data. Concepts, Methodologies, Tools, and Applications", Exploring the dynamics of protest with automated computational tools. A case study. T.Stathopoulou, H. Papageorgiou, K. Papanikolaou, I. S. Georgoulea, A. Kolovou

Lexical and affective models in early acquisition of semantics Athanasia Kolovou, Elias Iosif and Alexandros Potamianos,  WOCCI 2017, https://sites.google.com/view/wocci/home/technical-program

NTUA-SLP at SemEval-2018 Task 3: Tracking Ironic Tweets using Ensembles of Word and Character Level Attentive RNNs, C. Baziotis, N. Athanasiou  , P. Papalampidi1 , A. Kolovou., G. Paraskevopoulos. , N. Ellinas, A. Potamianos , In Proceedings of the 12th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval-2018)

NTUA-SLP at SemEval-2018 Task 2: Predicting Emojis using RNNs with Context-aware Attention,  C. Baziotis , N. Athanasiou, G. Paraskevopoulos, N. Ellinas, A. Kolovou , A. Potamianos, In Proceedings of the 12th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval-2018)

NTUA-SLP at SemEval-2018 Task 1: Predicting Affective Content in Tweets with Deep Attentive RNNs and Transfer Learning, C. Baziotis, N. Athanasiou , A. Chronopoulou , A. Kolovou , G. Paraskevopoulos , N. Ellinas. S. Narayanan , A. Potamianos, In Proceedings of the 12th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval-2018)