Βασιλόπουλος Διονύσης

Download vCard
QR Code vCard
Υπηρεσιακή Μονάδα: 
Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης
Γραφείο Διασύνδεσης
Υπεύθυνος Εργαστηρίου Windows
Ειδικότητα: 
ΠΕ Πληροφορικής
Τηλέφωνο: 
Γραφείο: 
Α22
E-mail: